Циклова комісія дисциплін

курсу загальноосвітньої підготовки

 

 

Демчук Алла Михайлівна

голова циклової комісії, викладач І категорії

Закінчила у 2003 році Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. «Біологія і хімія» та здобула  кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології  та основ екології.

У ПВНЗ «Медичний коледж» працює з 01 вересня 2011 року викладачем біології та хімії.

З 1 січня 2013 року очолює циклову комісію дисциплін курсу загальноосвітньої  підготовки.

 

Навчальна та науково-методична робота

 

Чого б ти не навчався, ти навчаєшся для себе.

     Петроній

 

Навчальний процес у цикловій комісії дисциплін курсу загальноосвітньої підготовки здійснюється молодим колективом, фахівцями високого професійного рівня у складі 12 чоловік.

Описание: IMG_0523Основна робота циклової комісії полягає у сприянні формуванню і закріпленню спеціальних умінь і навичок, підвищенню рівня грамотності студентів з дисциплін загальноосвітньої підготовки. Саме з викладачами ЦК загальноосвітніх дисциплін знайомиться вчорашній абітурієнт з перших днів перебування у навчальному закладі. Він потрапляє в зовсім нове для нього середовище, де нові товариші, викладачі, нові вимоги, правила та умови життя. Але творча, глибоко продумана адаптивна педагогічна діяльність дозволить першокурсникам швидко, безболісно і навіть цікаво для самих вихованців пройти цей нелегкий шлях соціальної і педагогічної адаптації.

Викладачами розроблені навчально-методичні комплекси з усіх предметів циклу, що постійно удосконалюються. Викладачі ЦК курсу загальноосвітньої підготовки на своїх заняттях використовують різноманітні форми і методи навчання, вибір яких обумовлюється основними дидактичними завданнями, що вирішуються на конкретному етапі навчання. Під час проведення заняття забезпечують умови для продуктивної діяльності і позитивного самовиявлення особистості, що забезпечують оптимальні умови для реалізації понятійних можливостей студентів. Навчає та допомагає студентам оволодіти методами та прийомами пошуково-дослідницької роботи, пов’язати їх із застосуванням навчального матеріалу, уміло застосовує мультимедійні матеріали, електронні посібники у навчальному процесі.

Описание: IMG_0498

Викладачі вміло створюють оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей студентів, зосереджують увагу на вироблені практичних навичок і вмінь, забезпечують індивідуальну підтримку кожному студенту в процесі навчання. Впроваджують в навчальний процес новітні досягнення науки і передового педагогічного досвіду. Перебувають в постійному пошуку власних нетрадиційних шляхів оптимізації навчально-виховного процесу. На заняттях уміло створюють атмосферу психологічного комфорту, що забезпечує оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей студентів. Впроваджують передовий педагогічний досвід, перебувають в постійному пошуку власних нетрадиційних шляхів оптимізації навчально-виховного процесу. Беруть участь в організації виховної роботи в коледжі.

Описание: IMG_0503З метою підвищення власного інтелектуального рівня, студенти, крім основних занять, мають можливість відвідувати заняття в гуртках (математичний, біологічний, хімічний), брати участь у предметних олімпіадах, тематичних конкурсах, вікторинах, проявити себе у різних видах діяльності.

Для індивідуальної роботи зі студентами педагоги-новатори циклової комісії використовують особистісно-орієнтований підхід у навчанні, який враховує особистісний потенціал кожного студента, його вікові та психологічні особливості, рівень розвитку, що дає можливість творчо розвивати особливості студента. На своїх заняттях викладачі циклової комісії дають студентам не тільки міцні знання, а й реалізують виховну та розвиваючу мету.

 

Дисципліни, які забезпечуються цикловою комісією:

 

*     Українська мова

*     Українська література

*     Зарубіжна література

*     Алгебра

*     Геометрія

*     Фізика

*     Астрономія

*     Основи інформатики

*      Історія україни

*      Всесвітня історія

*      Географія

*      Біологія

*      Хімія

*      Іноземна мова

*      Захист Вітчизни

*      Фізична культура

 

 

 

Описание: IMG_0536 Навчально-наукова матеріальна база циклової комісії дозволяє проводити навчання студентів на найсучаснішому рівні. Студенти на сто відсотків забезпечені навчальною літературою. заняття  проводяться у сучасних, великих, лекційних аудиторіях, навчальних кімнатах (кабінет української мови, кабінет-лабораторія хімії, кабінет біології, кабінет іноземних мов, кабінет медичної інформатики та ін.). Лабораторії та кабінети комп’ютеризовані, оснащені стендами, стелажами з навчальними матеріалами, муляжами, наочними матеріалами. Лекційна аудиторія оснащена мультимедійним проектором. Розміщення навчально-методичних матеріалів на дисках дає можливість студентам самостійно вивчати матеріал, працюючи з комп'ютером.

 

Викладацький склад циклової комісії

 

 

Описание: IMG_0537

 

Капеняк іван богданович

1984 р.н. спеціаліст.

Закінчив Тернопільський національний педагогічний університет ім. в.Гнатюка, 2006 р.

Спеціальність: Математика та основи інформатики.

У Приватному вищому навчальному закладі “ Медичний коледж”  працює з вересня 2009 року викладачем алгебри, геометрії та інформатики.

 

Описание: DSC04857

 

ДЕМЧУК Алла мИХАЙЛІВНА

Закінчила у 2003 році Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і Хімія» та здобула  кваліфікацію вчителя біології, хімії та основ екології.

У ПВНЗ «Медичний коледж» працює з 01 вересня 2011 року викладачем біології.

 

Описание: IMG_0508

 

Михайлишин Галина Іванівна

1977р.н. викладач вищої категорії.

Закінчила Кам’янець – Подільський державний педагогічний університет, 1999 р.

Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти, біологія.

У Приватному вищому навчальному закладі “ Медичний коледж”  працює викладачем мікробіології, медичної біології та біології.

 

 

Описание: IMG_0518

 

Іваськів ірина Михайлівна

1980 р.н. спеціаліст ІІ категорії.

Закінчила Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти, 2002 р.

Спеціальність: Англійська мова та література, німецька мова

У Приватному вищому навчальному закладі “ Медичний коледж”  працює з вересня 2008 року викладачем німецької мови.

 

Описание: DSC04862

 

КИРИЧОК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Закінчив у 1988 році Куйбишевський медичний університет, військовий факультет.

У ПВНЗ “Медичний коледж” працює з січня 2011 року – викладач анатомії та захисту Вітчизни.

 

Описание: IMG_0516

 

Цупріян Неля Василівна

1974 р.н., викладач I категорії.

Закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут, 1996 р. Спеціальність: фізичне виховання.

У ПВНЗ “Медичний коледж” працює з вересня 2004 року викладачем фізичного виховання.

 

Ворожбит Стефанія Олегівна

Заступник директора з навчальної роботи,

кваліфікаційна категорія - «викладач І категорії».

Нагороджена Почесною Грамотою МОН України, грамотою управління освіти Тернопільської обласної державної адміністрації.

Закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут в 1999 році по спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, валеології та основ екології.

Викладач біології.

магера роман петрович

 Викладач фізики та астрономії ,кваліфікаційна категорія

«викладач вищої категорії»,

педагогічне звання «старший вчитель»

 Закінчив  Тернопільський педагогічний інститут ім.В.Гнатюка 1988р

Спеціальністьедагогіка і методика середньої освіти. Фізика.

 

Описание: DSC04859

 

ШАЛАНКЕВИЧ ІРИНА МИРОСЛАВІВНА

викладач І категорії

Закінчила у 2004 році Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка за спеціальністю: Німецька мова та література, французька мова.

З 1 вересня 2003 року працює викладачем німецької мови в ПВНЗ «Медичний коледж».

 

 

Описание: 45185870_1227605291_studentСТУДЕНТУ-ПЕРШОКУРСНИКУ!

 

Друже! Дізнавшись про те, що ти став студентом (поділяємо твою радість) маєш також усвідомити: студент – це не школяр.

У вищому навчальному закладі система навчання докорінно відрізняється від шкільної. Не треба бути великим науковцем, щоб знати, що у значної кількості студентів першого курсу з’являються труднощі, пов’язані з незвичністю форм навчання, з необхідністю самоорганізації, із збільшенням обсягів самостійної навчальної роботи. Шкільні уроки, на яких і пояснювали, і повторювали, і відпрацьовували вміння та навички, і закріплювали певний навчальний матеріал, замінюються лекціями, семінарськими, практичними та лабораторними заняттями. А отже, й працювати доводиться зовсім по іншому.

 

Бажаємо успіху та натхнення!!!

 

---