Студентське самоврядування

в ПВНЗ «Медичний коледж»

 

 

 

 

Бенько Анастасія

студентка ІІІ курсу,

голова Ради студентського самоврядування ПВНЗ «Медичний коледж»

 

 

 

 

 

 

 Структура студентського самоврядування в ПВНЗ «Медичний коледж»

Студентське самоврядування  ПВНЗ «Медичного коледжу» покликане:

·         захищати права й інтереси студентів;

·         допомагати студентам у вирішенні їх проблем;

·         доводити до студентства усю необхідну інформацію;

·         репрезентувати й висловлювати позицію студентів перед адміністрацією коледжу та викладачами;

·         домагатися створення належних умов для навчання, проживання та відпочинку студентів коледжу;

·         брати активну участь в організації позааудиторного життя студентів: вечорів відпочинку, спортивних заходів, дозвілля.

 

При вирішенні задач і проблем студентства

Рада студентського самоврядування ПВНЗ «Медичного коледжу» дотримується певних обовязків:

·         працювати в інтересах студентів і для студентів;

·         захищати права й інтереси студентів без винятку;

·         дотримуватись законодавства України та Положення про студентське самоврядування  ПВНЗ «Медичний коледж»;

·         виконувати рішення й вимоги вищих органів студентського самоврядування;

·         інформувати студентів коледжу;

·         звітувати перед студентством про виконану роботу.

Положення про студентське самоврядування

Сфери діяльності Ради студентського самоврядування

ПВНЗ «Медичний коледж»

 

 

Організація навчального процесу.

Наукова діяльність.

 

 

Відносини з адміністрацією.

Дозвілля…

 

Спорт…

 

Житлово-побутовий напрямок.

 

 

Студентські засоби масової інформації.

Гуртки та клуби за інтересами.