БІБЛІОТЕКА

ПВНЗ «Медичний коледж»

 

 

 

Бібліотека навчального закладу була створена 27 лютого 2003 р. і функціонує відповідно до Положення про бібліотеку Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж». На початку створення бібліотеки фонд становив 4670 примірників.

image004

 

На сьогоднішній день фонд бібліотеки налічує біля 15000 прим., з них:

 

підручників і навчальних посібників –10.030 примірників;

монографій –80;

додаткова література  – 40;

методичні матеріали  – 108;

довідники                   – 43;

художньої літератури – 228.

 

Бібліотека коледжу разом з читальними залами розташована у приміщенні навчального корпусу, естетично оформлена, затишна, озеленена. Читальний зал для викладачів розрахований  на 12, а для студентів на 25 посадкових місць.

 

 

Бібліотека медичного коледжу

м.Тернопіль, вул. Текстильна,

 

Бібліотекою постійно проводиться робота по організації та комплектуванні бібліотечного фонду. Замовляється  література, яка відповідала б змісту навчальних, виховних, інформаційних потреб, запитам та інтересам читачів.

Однією з нових сторін роботи є створення електронної бібліотеки. Весь фонд бібліотеки ПВНЗ «Медичний коледж» внесений до електронного каталогу, який забезпечує пошук літератури по назві книги, прізвищу автора, видавництву. Завдяки електронному каталогу з’явилася можливість з внутрішньої мережі коледжу та через Інтернет швидко знаходити потрібну літературу.

Основним видом діяльності, з самого початку її існування, є забезпечення навчального процесу та науково-дослідної роботи викладачів і студентів, організація та проведення конференцій, тематичних виставок, презентацій книг, літературних вечорів, диспутів тощо.

 

 

 

Завідувач бібліотекою

Чикита Марія Володимирівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бібліотека у своєму складі має:

 

§         абонемент;

§         читальний зал для студентів;

§        читальний зал для викладачів;

§        книгосховище;

§        електронну бібліотеку.

 

Структура бібліотечного фонду по спеціальностях за якими провоться підготовка фахівців:

 

                                                                                                             Кількість одиниць 

 

“Лікувальна справа ”                                  1230 примірників

“Сестринська справа”                                 3240 примірників

“Акушерська справа”                                  3210 примірників

"Стоматологія"                                              1450 примірників

“Стоматологія ортопедична”                     1320 примірників

“Сестринська справа”                                 3210 примірників

“Фармація”                                                     3210 примірників

“ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ПІДГОТОВКА”        1240 примірників

 

 

Бібліотека Приватного вищого навчального закладу "Медичний коледж" була створена в 2003 роції. На початку створення бібліотеки фонд становив 4670 прим.

 

 

 

Бібліотека коледжу разом з читальними залами розташована у приміщенні навчального корпусу, естетично оформлена, затишна, озеленена. Читальний зал для викладачів розрахований  на 40 посадових місць, а для студентів - на 75 .

 

 

Читальний зал для студентів.

 

 

У фонді читального залу зібрані найновіші видання медичної літератури.

 

 

Бібліотекою постійно проводиться робота по організації та комплектуванні бібліотечного фонду. Замовляється  література, яка відповідала б змісту навчальних, виховних, інформаційних потреб, запитам та інтересам читачів.

Однією з нових сторін роботи є створення електронної бібліотеки. Весь фонд бібліотеки ПВНЗ «Медичний коледж» внесений до електронного каталогу, який забезпечує пошук літератури по назві книги, прізвищу автора, видавництву. Завдяки електронному каталогу з’явилася можливість з внутрішньої мережі коледжу та через Інтернет швидко знаходити потрібну літературу.

Основним видом діяльності, з самого початку її існування,  є  забезпечення навчального процесу та науково-дослідної роботи викладачів і студентів, організація та проведення конференцій, тематичних виставок, презентацій книг, літературних вечорів, диспутів, усних журналів тощо.

 

 

 

В бібліотеці медичного коледжу регулярно проводяться виставки з метою популяризації української культури, української мови.

 

 

 

 

Методист Ради директорів Тернопільської області ЧАЙКА Ольга Омелянівна та заступник директора коледжу з виховної роботи ФЕДОРКІВ Ганна Ярославівна про національно-патріотичне виховання студентської молоді.