КОМП`ЮТЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

у Приватного вищого навчального закладу

«МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ»

 

Проведення освітньої діяльності медичного коледжу, виконання навчально-виховних планів забезпечені достатньою матеріально-технічною базою.

В коледжі є чотири лекційні аудиторії (три по 60 місць кожна і одна на 120 місць) та актовий зал на 350 місць. Лекційні аудиторії під’єднані до комп’ютерного інформаційного центру, який забезпечує демонстрацію мультимедійних лекцій у кожну аудиторію, для цього в них стаціонарно вмонтовані три телевізори, два РК- телевізори і три мультимедіапроектори (один з них стаціонарний).

 Працює комп’ютерний мультимедійний відео-кабінет, в якому студенти коледжу мають змогу стежити на екрані за демонстрацією ходу операцій, надання медичної допомоги, техніки виконання практичних навичок. Для засвоєння знань студентів залучаються викладачі-сумісники з практичної охорони здоров’я, що дає можливість студентам безпосередньо в лікарнях отримувати практичні навички з основних та вузьких профільних дисциплін.

Для занять із студентами використовуються спеціалізовані та адаптовані навчальні і контролюючі комп'ютерні програми.

Для провадження навчального процесу у коледжі створено достатній бібліотечний фонд навчальної літератури з дисциплін, як у формі друкованої продукції так і у формі комп’ютерних версій.

В комп’ютерних кабінетах коледжу є в наявності електронні версії навчальної літератури.

Створено інформативно-пошукову систему, до якої входять “Інтернет”, електронна пошта. Функціонує сайт медичного коледжу (http://medcollege.te.ua). Це дає можливість отримувати сучасну навчальну та наукову інформацію, готувати огляди літератури тощо.

Кабінети для викладання дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки оснащені комп’ютерами, мультимедіапроектором та під’єднані до мережі Інтернет з безлімітним доступом.

В кабінеті соціально-економічних дисциплін установлено 13 комп’ютерів з безлімітним доступом до мережі Інтернет. Кабінет іноземних мов оснащений комп’ютером з доступом до мережі Інтернет та аудіоапаратурою.

Анатомія та фізіологія викладається в кабінетах та лабораторії анатомії та фізіології , які оснащені навчальною наочністю (навчальні стенди, навчальні таблиці, муляжі) апаратурою та приладами.

Для більш глибокого засвоєння теоретичного та практичного матеріалу кабінет забезпечено комп’ютером  та телевізором, які дозволяють використовувати навчальні та контролюючі програмами (мультимедіа, лазерні компакт-диски, відеофільми).

Відпрацювання практичних навичок з виписки і читання медичних рецептів проводиться за спеціально створеними рецептурними атласами. Лабораторія оснащена навчальними таблицями, стендами, навчальними схемамию.  Викладання дисципліни забезпечено комп’ютером з відповідним програмним забезпеченням інформаційного та контролюючого характеру.

Підготовка студентів з хірургії проводиться в кабінетах хірургії, основ реаніматології та доклінічної допомоги, які повністю оснащені хірургічним інструментарієм, фантомами, тренажерами. Для вивчення відповідних розділів хірургії, першої медичної допомоги, основ реаніматології у навчальних кабінетах змодельовано операційну, передопераційну, палату інтенсивної терапії, які оснащено у відповідності до табелю центральної районної лікарні. З метою оволодіння практичними навичками і їх відпрацювання кабінети забезпечено операційним столом, підвісною безтіньовою лампою, функціональним ліжком, тренажерами, тренажером “Максим II” (серцево-легенева реанімація), фантомами, хірургічним інструментарієм та медикаментозними засобами, які постійно поповнюються. Для кращого  засвоєння теоретичного та практичного матеріалу кабінети забезпечено двома комп’ютерами та телевізором, які дозволяють використовувати навчальні та контролюючі програмами (мультимедіа, лазерні компакт-диски, відеофільми).

У медичному коледжі - відповідне комп’ютерне забезпечення. Створено три комп’ютерні класи,які оснащені 37 комп’ютерами. З кожного комп’ютера є можливість виходу до світової комп’ютерної мережі Internet.

Пізнання основ медичної інформатики студенти проводять в кабінеті «Основ медичної інформатики та обчислювальної техніки». Студентами та викладачами виготовлено стенд „Будова основних вузлів комп’ютера” та навчальні таблиці.

Для забезпечення навчального процесу використовується: 67 комп’ютерів (37 установлено з влаштуванням індивідуальних робочих місць), 2 ноутбуки, 2 кодоскопи, 7 аудіомагнітофонів та відеомагнітофонів, 3 сканери, 4 слайдоскопи, 5 телевізорів, два мультимедіапроектори, множильна техніка, тощо.

У коледжі для занять із студентами використовуються спеціалізовані та адаптовані до викладання конкретних дисциплін навчальні і контролюючі комп'ютерні програми.

У медичному коледжі створено інформативно-пошукову систему, до якої входять “Інтернет”, електронна пошта. Функціонує сайт медичного коледжу (http://medcollege.te.ua). Це дає можливість отримувати сучасну навчальну та наукову інформацію, готувати огляди літератури тощо.

Кількість студентів, що припадає на одне комп’ютерне місце, становить 6 чол.

 

Перелік спеціалізованих лабораторій-кабінетів з ПЕОМ,

які забезпечують виконання навчального плану

Назва лабораторії, її площа, м.кв.

Кількість та марка ПЕОМ установлених в спеціалізованих лабораторіях-кабінетах

Назва

дисципліни за навчальним планом, які забезпечуються

Кількість пакетів прикладних програм

Примітка

1.

Основ медичної інформатики та обчислювальної техніки

(33,52 м. кв.)

·                   Intel Pentium IV/256

Mb/40 GB/800 MHz/17 ``Samtron`` – 13шт.

·     Основ медичної інформатики та обчислювальної техніки.

12

13 ПЕОМ з виходом в Інтернет

2.

Комп’терне забезпечення обліку та звітності

(71,68 м. кв.)

·        Intel Core 2 Duo 2.66 Hz/17``Dell`` – 11шт.

Dual-Core CPU E 5700/ 3 Hz /3 Hz /17``Samsung – 1шт.

·     Основи економіки фармації

12

12 ПЕОМ з виходом в Інтернет

3.

Кабінет соціально – економічних дисциплін

(33,49 м. кв.)

·                 Intel Pentium IV/256 Mb/40 GB/800 MHz/17``Samtron`` – 12шт.

·                     AMD/256 Mb/40

GB/800/MHz/17``Samsung`` – 1шт.

·     Історія України.

·     Основи філософських знань.

·     Соціологія.

·     Основи економічної теорії.

12

13 ПЕОМ з виходом в Інтернет

 

Всі навчальні приміщення медичного коледжу паспортизовані на їх відповідність держстандартам, санітарно-гігієнічним вимогам, а навчально-технічне обладнання та устаткування має допуски для використання з навчальною метою.

В Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» створено матеріально-технічну базу, необхідну для впровадження сучасних інформаційних технологій, яка включає: 3 комп'ютери-сервери (Web - баз даних, серверів-додатків), 50 комп'ютерів-клієнтів, мережеве та комутаційне обладнання, що повністю грунтується на оптиковолоконних технологіях і забезпечує перепускну здатність в 100 Мбіт/сек, 3 комп'ютерні класи. Прокладені оптиковолоконні лінії до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж», завершено процес формування комп'ютерної мережі на новій технологічній основі, досягнуто кількісне співвідношення «комп'ютер - студент»: 1 : 6, що дозволяє в повній мірі використання інноваційних комп’ютерних технологій в навчальному процесі.

В Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж»  функціонує сучасний Web - баз - портал, розроблений з використанням технологій РНР, МуSQL, Firebird. На порталі доступні на 3-х мовах (українською, російською і англійською) як навчально-методична документація (розклади занять та лекцій, робочі програми з дисциплін, методичні вказівки, графіки чергувань викладачів і ін.), так і мультимедійна інформація навчального характеру (презентації лекцій, матеріали для підготовки до лекцій і практичних занять з фото та відеоматеріалами, інструкції щодо виконання практичних навичок, електронні підручники, навчальні таблиці, відео- та аудіо-матеріали) для викладацько-студентського колективу.

Запроваджено щоденний дистанційний електронний контроль знань студентів за програмою "Мооdle", який апробований і впроваджений в підготовку медичних сестер-бакалаврів денної форми навчання, яка сьогодні ведеться в медичному коледжі. База даних тестових завдань для тестового контролю нараховує понад 100 тисяч тестів. Освоєно дистанційне читання лекцій з використанням програмного забезпечення Sкуре.

В Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж»   сформовано висококваліфікований викладацький склад (кандидатів наук - 12, докторів наук – 2, викладачі вищої категорії - 27). Викладачі, які забезпечуватимуть навчальний процес за дистанційною формою навчання іноземних громадян, володіють англійською мовою. Всі викладачі, які будуть залучені до навчального процесу і працюють на постійній основі, є фахівцями відповідних педагогічних спеціальностей.

Усі навчальні підрозділи Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж»   мають у своїй структурі комп'ютерні класи з віртуальними навчальними програмами та навчальними лазерними компакт-дисками з підключеними до мережі Інтернет та Інтранет комп'ютерами; відділ програмного забезпечення та мультимедійної техніки; методкабінет; лекційну аудиторію; медичний центр. Приміщення й робочі місця відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Кожен студент і кожен викладач мають власний електронний логін і пароль для доступу в Інтранет.