Організація і планування навчального процесу в коледжі здійснюється під керівництвом директора коледжу Кривокульської Галини Олегівни у відповідності до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Положення про організацію навчального процесу у вищому навчальному закладі" та вимог освітньо-професійних програм та освітньо-кваліфікаційних характеристик відповідних спеціальностей.

 

 

С.О. Ворожбит - заступник директора з навчальної роботи, викладач першої категорії, нагороджена Почесною Грамотою МОН України, грамотою управління освіти Тернопільської обласної державної адміністрації.

Закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут в 1999 році по спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, валеології та основ екології.

 

Положення про організацію навчально-виховного процесу

 

 

Навчання студентів в коледжі проводиться на засадах гуманізму. Головними завданнями з підготовки фахівців є:

§         задоволення потреб лікувально-профілактичних та фармацевтичних закладів області у висококваліфікованих фахівцях;

§         забезпечення оволодіння фахівцями сучасними досягненнями медичної та фармацевтичної науки та практики, основ чинного трудового законодавства, нормативними документами;

§         оволодіння знаннями безпеки життєдіяльності та професійної діяльності;

§         забезпечення знань з питань медичної етики та деонтології, уміння ведення міжособового спілкування.

 

У своїй роботі педагогічний колектив використовує сучасні досягнення медичної та фармацевтичної науки і практичний досвід закладів охорони здоров’я Тернопільської області та України

Навчальний процес у коледжі забезпечений:

§         освітньо-кваліфікаційними характеристиками, освітньо-професійними програмами зi спецiальностей згідно стандартів підготовки молодших спеціалістів та бакалаврів, затверджених Мiнiстерством освiти i науки України,

§         робочими навчальними планами, які затверджені директором і погоджені інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, науково-методичною комісією з медицини МОЗ України та директором департаменту вищої освіти МОН України,

§         програмами навчальних дисциплін, які узгоджені та відповідають розподілу навчального часу, а також змісту підготовки фахівців.

 

Навчальний процес проводиться у відділеннях:

 

image006

відділення сестринської справи – завідувач відділенням Славопас Віта Анатоліївна

відділення лікувальної та акушерської справи  – завідувач відділенням ВЕРЕМЧУК Оксана Дмитрівна

відділення фармації  – завідувач відділенням

відділення курсу загальноосвітньої підготовки  – завідувач відділенням Демчик Алла Михайлівна

відділення стоматології  – завідувач відділенням Дацко Ігор Ярославович

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: E:\E\ФОТО заходів в медичному коледжі\Фото 11\Всі фото\ФОТОГРАФІЇ\А4\2\1.jpg

начальник штабу цивільної оборони, відповідальний за виробничу та переддипломну практику  –ЗОТ Михайло Васильович

 

 

 

- циклових комісіях:

 

циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін  - голова Шевчук Оксана Миронівна

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: IMG_0508

циклова комісія природничо-наукових дисциплін – голова комісії Михайлишин Галина Іванінва

циклова комісія хіміко-фармацевтичних дисциплін – голова комісії Тимків Леся Пилипівна

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\P5074417.JPG

циклова комісія терапевтичних дисциплін – голова комісії Ткачук Олена Ігорівна

циклова комісія хірургічних дисциплін  – голова комісії Панасюк Анатолій Миколайович

 

циклова комісія акушерства, гінекології та педіатрії – голова комісії Василенька-Соловій Ольга Володимирівна

 

 

 

циклова комісія стоматологічних дисциплін голова комісії Романишин Іван Володимирович

-         кафедрах:

 

кафедра сестринської справи - завідувач кафедри

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТУВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою покращання ефективності проведення практичних занять значно інтенсивніше використовуються комп'ютерні технології - більшість практичних занять починаються з короткого комп'ютерного тестування (питання початкового рівня), що виявляє ступінь підготовки студента до занять, а всі заліки чи іспити обов'язково складаються з двох етапів: перший етап – контроль теоретичного матеріалу проводиться за допомогою комп'ютерного тестування; другий - контроль рівня засвоєння практичних навичок. Такий підхід сприяє більш якісному ставленню студента до вивчення матеріалу, а в цілому є важливою складовою в комплексній підготовці фахівців.

 

 

Педагогічна рада коледжу

Бондарук Алла Григорівна – секретар педагогічної ради Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж»

Дорадчим органом з вирішення питань навчально-виховного процесу є педагогічна рада коледжу. На засіданнях педагогічної ради розглядаються питання, які стосуються організації та якості проведення навчального процесу та його всебічного забезпечення.

 

Методичний кабінет

 

Організація методичної роботи здійснюється методичним кабінетом, основними завданнями якого є надання методичної допомоги викладачам, кураторам груп; підвищення та удосконалення педагогічної майстерності викладачів; накопичення та систематизація методичних матеріалів; пропаганда досягнень передової педагогічної науки; виявлення, апробація та впровадження в практику передового педагогічного досвіду.

 

Качур Оксана Ігорівна, методист коледжу, завідувач методичного кабінету.

 

 

Практичне навчання

 

Закріплення практичних навичок, набутих студентами під час аудиторних занять та самостійної позааудиторної роботи, відбувається при проведенні усіх видів виробничої та переддипломної практик.  Головне їх завдання - закріплення знань, умінь і навичок в умовах практичної діяльності на базах міських, районних і обласних лікувально-профілактичних та фармацевтичних  закладів.  Виробнича та переддипломна практика проводиться відповідно до існуючого Положення та навчальних планів.

Лікувальні, аптечні та  фармацевтичні заклади, як бази практики,  використовуватимуться лише за умов достатньої потужності та наявності профільних відділень з окремих циклів практики.

Бази для проходження практики студентами спеціальностей “Лікувальна справа”, “Сестринська справа”, “Акушерська справа”, “Фармація”  погоджуються з управлінням охорони здоровя Тернопільської області та  міським управлінням охорони здоровя м. Тернополя.