начальник штабу цивільної оборони, відповідальний за виробничу та переддипломну практику

ЗОТ Михайло Васильович

 

ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ

 

Практична підготовка студентів коледжу проводиться відповідно до чинних нормативних документів, які спрямовують діяльність викладачів клінічних дисциплін на більш повне використання міських та обласних лікувальних закладів при проведенні практичних занять, відповідно до їх тематики.

 

Описание: P5260130

 

Докорінно оновлено матеріально-технічну базу коледжу. Переобладнано і модернізовано всі навчальні кабінети, лабораторії, аудиторії. Щорічно матеріальне забезпечення кабінетів та лабораторій поповнюється.  Дирекція коледжу докладає чималих зусиль та коштів, щоб забезпечити навчальний процес найсучаснішими технічними засобами навчання.

 

 

Описание: P5260095

 

 

Кабінети для практичного навчання оснащені технічними засобами для освоєння та закріплення практичних навичок студентами: фантомами, муляжами, медичними інструментами.

 

 

Описание: P5030198

 

 

В них студенти щодня після занять не тільки відпрацьовують під контролем викладача практичні навички, але й готуються до перевідних та державних іспитів, знайомляться з тестовими завданнями до диференційованих заліків, етапних атестацій, ліцензійного іспиту "Крок - М" Для кращого засвоєння практичних навичок студентами, викладачами коледжу створенні відеофільми з циклу професійних дисциплін, це допомагає студентам візуально сприйняти алгоритм практичної навички в цілому.

 

Описание: P4280133Описание: SDC14696Описание: SDC14694

 

 

Відпрацьовані практичні навички на практичних заняттях закріплюються під час проходження виробничої та переддипломної практики. Базами проходження для наших студентів практики є аптечні установи та основні лікувальні заклади міста й області: аптеки Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об׳єднання, Тернопільська університетська лікарня, Обласний клінічний онкодиспансер, Обласний перинатальний центр “Мати і дитини”, Тернопільське районне територіальне об’єднання, Станція швидкої допомоги, та інші лікувальні заклади міста та області.

 

 

Описание: P4280139

 

На виробничій та переддипломній практиці наші студенти під керівництвом досвідчених методичних керівників коледжу та безпосередніх керівників лікувального закладу опановують практичні навички відповідно до програми практики. Крім виконання обов׳язкових практичних годин приділяється увага на виконання  самостійної роботи студентом (індивідуальні завдання, робота в бібліотеці з  медичною літературою та інші).

 

Описание: P4280129

 

 

Удосконалити свої практичні навички студенти коледжу мають змогу при проведенні різноманітних благодійних акцій, зокрема «Виміряй артеріальний тиск і скажи інсульту «НІ», яка проводилась під патронатом Міністерства охорони здоров’я України.

 

Описание: SDC11637 Описание: SDC11644 Описание: SDC11646

 

 

Свою практику студенти оформляють документально у вигляді щоденника практики та захищають свої практичні навички та знання у безпосереднього  та методичного керівника.

 

 

Описание: SDC10388

 

 

Результат їхнього практичного вміння оцінюється, як диференційований залік.

 

 

Описание: SSL12308 Описание: SSL12310 Описание: SSL12313

 

Працюють студенти-фармацевти.

 

Описание: IMG_0347 Описание: IMG_0350 Описание: IMG_0352

 

… ортопеди-стоматологи…

 

Описание: SDC12563

 

 Висока професійна підготовка та вміння  приміняти свої знання на практиці, дозволяє нашим випускникам бути конкурентно спроможними на ринку праці. Практично у всіх лікувальних закладах міста та області працюють наші випускники,

 

 

Описание: SDC12571

 

 

зокрема випускники 2010 рроку спеціальності ФАРМАЦІЯ, працевлаштовані 100%.

 

ВИРОБНИЧА ТА ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

Закріплення практичних навичок, набутих студентами під час аудиторних занять та самостійної позааудиторної роботи, відбувається при проведенні усіх видів виробничої та переддипломної практик.  Головне їх завдання - закріплення знань, умінь і навичок в умовах практичної діяльності на базах міських, районних і обласних лікувально-профілактичних та фармацевтичних  закладів.  Виробнича та переддипломна практика проводиться відповідно до існуючого Положення та навчальних планів.

Лікувальні, аптечні та  фармацевтичні заклади, як бази практики,  використовуватимуться лише за умов достатньої потужності та наявності профільних відділень з окремих циклів практики.

Бази для проходження практики студентами спеціальностей “Лікувальна справа”, “Сестринська справа”, “Акушерська справа”, “Фармація”  погоджуються з управлінням охорони здоровя Тернопільської області та  міським управлінням охорони здоровя м. Тернополя.