ЦИКЛОВА КОМІСІЯ АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА ПЕДІАТРІЇ

Навчальна та науково-методична робота

Циклова комісія акушерства, гінекології і педіатрії забезпечує клінічні дисципліни – акушерство, гінекологію, акушерство і гінекологію, невідкладні стани в акушерстві, невідкладні стани в педіатрії, репродуктивне здоров’я, планування сім’ї, медсестринство в акушерстві, медсестринство в гінекології, медсестринство в педіатрії, клінічне медсестринство в педіатрії, ріст і розвиток людини.

Викладачами розроблені робочі програми, календарно-тематичні плани, лекції, методичні вказівки для студентів та викладачів, тестові завдання, ситуаційні задачі, алгоритми виконання практичних навичок з дисциплін:

1.       «Гінекологія» для студентів спеціальності 5.12010105 «Акушерська справа»;

2.       «Акушерство» для студентів спеціальності 5. 12010105 «Акушерська справа»;

3.      «Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї» для студентів спеціальності 5.12010105 «Акушерська справа»;

4.      «Акушерство» для студентів спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа»;

5.      «Гінекологія» для студентів спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа»;

6.      «Невідкладні стани в акушерстві» для студентів спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа»;

7.      «Планування сім’ї» для студентів спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа»;

8.      «Медсестринство в гінекології» для студентів спеціальності 5. 12010102 «Сестринська справа»;

9.      «Медсестринство в акушерстві» для студентів спеціальності 5. 12010102 «Сестринська справа»;

10.  «Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї» для студентів спеціальності 5. 12010102 «Сестринська справа»;

11.  «Педіатрія» для студентів спеціальності 5. 12010105 «Акушерська справа»;

12.  «Педіатрія» для студентів спеціальності 5. 12010101 «Лікувальна справа»;

13.  «Невідкладні стани в педіатрії» для студентів спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа»;

14.  «Медсестринство в педіатрії» для студентів спеціальності 5. 12010102 «Сестринська справа»;

15.  «Клінічне медсестринство в педіатрії» для студентів  спеціальності  6.120101 “Сестринська справа”.

16.  «Ріст і розвиток людини» для студентів спеціальності 5. 12010102 «Сестринська справа»;

Педагогiчний склад циклової комісії розробляє i впроваджує новiтні технології у навчальний процес, створює методичні комплекси практичних занять, розробляє нормативну документацію, удосконалює форми та методи поточного та модульного контролю, бере участь у підготовці та проведенні науково-практичних конференцій, виготовляє навчальні таблиці та стенди.

Викладачі циклової комісії акушерства, гінекології та педіатрії :


Голова циклової комісії

Василенька-Соловій Ольга Володимирівна

Викладач акушерства та гінекології, репродуктивного здоров’я та планування сім’ї. Закінчила Тернопільську державну медичну академію у 2004 р. за спеціальністю лікувальна справа. В 2006р. закінчила навчання в інтернатурі за спеціальністю «Акушерство та гінекологія».

Василенька-Соловій О.В. працює у Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» з 1.09.2005 року.

Викладає такі дисципліни: «Акушерство», «Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї».

 


Веремчук Оксана Дмитрівна

Зав. відділенням акушерської та лікувальної справи, викладач акушерства та гінекології, спеціаліст вищої категорії.

Закінчила Тернопільську державну медичну академію у 2002 р. за спеціальністю лікувальна справа. В 2004р. закінчила навчання в інтернатурі та магістратурі за спеціальністю «Акушерство та гінекологія».

Веремчук О.Д. працює у Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» з 1.09.2004 року.

Викладає такі дисципліни: «Невідкладні стани в акушерстві», «Гінекологія».


 


 

 

Алексеєнко Людмила Іванівна, кандидат медичних наук, викладач вищої категорії.

Закінчила Тернопільський державний медичний інститут в 1972р.

 Захистила кандидатську дисертацію на тему : «Гідроліз і всмоктування вуглеводів у здорових дітей різних вікових груп». Працює у Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» з 01.09.2005р. Має більше п’ятдесяти друкованих статей в фахових виданнях.

Викладає такі дисципліни: «Медсестринство в педіатрії», «Клінічне медсестринство в педіатрії».

 


 

Панасюк Галина Павлівна, викладач вищої категорії.

Закінчила Тернопільський медичний інститут в 1983 р. Працює у Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» з 01.09.2003р.

 «Одне з найбільших див світу – діти. Це наше світле майбутнє, наша надія. Народити дитину – це дар божий.»


Панасюк Галина Павлівна – педіатр за фахом. Втілює в свою роботу інноваційні педагогічні технології, елементи модульно-рейтингового навчання, прийоми особистнісно орієнтовної педагогіки. Працює творчо, досить цікаво з актуальної для нашого сьогодення проблемою: «Здоров’я дитячого населення». 

Під керівництвом Панасюк Галини Павлівни створено гурток педіатрії: «Мама і Я», де студенти поглиблюють свої теоретичні знання та практичні навички – розширюють свій професійний та загальний світогляд. Студенти-гуртківці брали участь у IX, X, ХІ Міжнародному конгресі студентів і молодих вчених 2005 – 2007 р., де були відзначені нагородами та дипломом ІІ ступеня.


 

 

Старічкова Оксана Степанівна, викладач І категорії.

Закінчила Тернопільську державну медичну академію ім. І.Я.Горбачевського в 2003р. Працює у Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» з 01.09.2005р.

Викладає такі дисципліни:

«Педіатрія», «Медсестринство в педіатрії», «Невідкладні стани в педіатрії»

 


ЄМЯШЕВА СУСАННА АНТОЛІЇВНА – викладач І категорії, лікар І категорії.

Закінчила в Тернопільський державний медичний інститут  ім. І.Я.Горбачевського в 1993р.

 В 1996р. закінчила навчання в інтернатурі за спеціальністю «Акушерство та гінекологія». Працює у ПВНЗ «Медичний коледж» з 2010 н.р.

Викладає такі дисципліни: «Репродуктивне здоров'я та планування сім’ї», «Акушерство».


 

Зюбрицька Лариса Михайлівна ­­- викладач акушерства та гінекології, лікар І категорії.

 Закінчила Тернопільський  державний  медичний інститут  у 1981 р. за спеціальністю лікувальна справа.

Працює у Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» з вересня 2015 року.

Викладає такі дисципліни: «Медсестринство в акушерстві», «Медсестринство в гінекології», «Гінекологія».


 

Навчальна база циклової комісії акушерства, гінекології та педіатрії

Практичні заняття з дисциплін, що входять до складу циклової комісії, проводяться в кабінетах:

«Акушерства та гінекології. Доклінічної практики з акушерства та гінекології.», «Репродуктивного здоров'я та планування сім'ї.», «Доклінічної практики з педіатрії».

 

Кабінети комп’ютеризовані, оснащені необхідним інструментарієм, тренажерами, фантомами, муляжами, зразками первинної медичної документації та наочним матеріалом. Лекції проводяться з використанням комп’ютерних технологій у сучасних, великих лекційних аудиторіях. Навчальна база дозволяє проводити навчання студентів на найсучаснішому рівні.

 

 

Практичне заняття з гінекології із студентами ІІІ курсу спеціальності 5.12010105 «Акушерська справа» проводить викладач Ємяшева Сусанна Анатоліївна

 

 

 

Практичне заняття з акушерства  із студентами ІІІ курсу  спеціальності 5.12010105 «Акушерська справа» проводить викладач, завідувач відділення акушерської та лікувальної справи  Веремчук Оксана Дмитрівна

 

 Практичне заняття з акушерства  із студентами ІV курсу  спеціальності 5.12010105 «Акушерська справа» проводить викладач Василенька-Соловій Ольга Володимирівна

 

Практичне заняття з педіатрії  із студентами ІІІ курсу  спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа» проводить викладач вищої категорії  Панасюк Галина Павлівна