Приватний вищий навчальний заклад
"Медичний коледж"

 

Приватний вищий навчальний заклад "Медичний коледж" створено 27 лютого 2003 р. як дочірнє підприємство "Медичний коледж" товариства з обмеженою відповідальністю "Аверс". Реорганізація в Приватний вищий навчальний заклад "Медичний коледж" проведена 24 січня 2005 р.

 

Описание: Описание: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Коледж фасад\Изображение 111.jpgМедичний коледж є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий, поточний рахунки в установах банку, власну печатку зі своєю назвою, і всі інші атрибути юридичної особи.

 

Статут Медичного коледжу зареєстровано Управлінням у справах торгівлі, побуту Тернопільської міської ради (реєстраційний номер 26197425Ю0020305 від 28.03.2003 р.), а 12.04.2005р., 31.08.2007 р. і 14.07.2014 р. проведено державну перереєстрацію установчих документів (номер запису в державному реєстрі 16461050001000703) та затверджено Міністерством освіти та науки України . (25.06.2007 р. і 20.06.2014 р.)

 

Медичний коледж включений Тернопільським обласним управлінням Державного комітету статистики України до єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України за № 22-3 від 01.04.2003 року.

 

Приватний вищий навчальний заклад "Медичний коледж" внесений до Державного реєстру вищих навчальних закладів України. (Довідка про внесення вищого навчального закладу до Державного реєстру вищих навчальних закладів України № 20-І 118 від 08.02.2008 р.). Ліцензія на надання освітніх послуг видана МОН України серія АЕ №636399 від 19.06.2015 року.

 

Правова основа діяльності Приватного вищого навчального закладу Медичний коледж

 

 

 

 

C:\Users\Дмитрик\Desktop\новая папка 2\DSC00977.JPGДИРЕКТОР КОЛЕДЖУ

 

 

КРИВОКУЛЬСЬКА ГАЛИНА ОЛЕГІВНА - лікар вищої категорії.

 

З лютого 2011 року по січень 2013 року директор ТОВ Десна ЛТД медичного центру Медівіт.

Відповідно до Статуту, одним з головних завдань Медичного коледжу є впровадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну, методичну діяльність; підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст та бакалавр у галузі охорони здоров'я.

Навчально-виховний процес проводиться згідно із Конституцією України, Законом України Про освіту, Про вищу освіту, "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні", "Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", Державною Національною програмою "Освіта" (Україна ХХI століття), концепцією виховання у національній системі освіти.

 

 

Звернення директора Приватного вищого навчального закладу Медичний коледж, лікаря вищої категорії КРИВОКУЛЬСЬКОЇ Галини Олегівни.

 

 

 

Напрямки та спеціальності за якими проводиться підготовка фахівців:

 

 

з/п

Шифр галузі

Найменування галузі знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

Ліцензований обсяг

очна форма навчання (денна)

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

1.

22

Охорона здоров'я

223

Медсестринство

 

Спеціалізації

Сестринська справа

Лікувальна справа

Акушерська справа

60

40

30

2.

22

Охорона здоров'я

221

Стоматологія

Стоматологія

Стоматологія

ортопедична

30

 

30

3.

22

Охорона здоров'я

226

Фармація

Фармація

 

30

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

4.

22

Охорона здоров'я

223

Медсестринство

Сестринська справа

15

 

 

 

Адреса коледжу:  46010, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 8а

http://www.medcollege.te.ua

e-mailsister@columbus.te.ua