Правова основа діяльності

Приватного вищого навчального закладу ’’Медичний коледж’’

 

 

Медичний коледж є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий, поточний, валютний рахунки в установах банку, власну печатку зі своєю назвою, інші атрибути юридичної особи.

Медичний коледж включений Державним комітетом статистики України до єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України за № 22 – 3 від 01.04.2003 року.

 

 

 

 

 

ї

 

 

 

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС

ПВНЗ «МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ»

 

 

 

 

Ідентифікаційний код:                                       32386979

Організаційно-правова форма:                   приватний заклад

 

 

Офіційна назва Коледжу українською мовою:

- повна назва – Приватний вищий навчальний заклад „Медичний коледж”;

- скорочена назва  ПВНЗ „Медичний коледж”.

 

Місцезнаходження Коледжу : м. Тернопіль, вул. Текстильна, 8-А

Поштова адреса Коледжу: 46010 м. Тернопіль, вул.Текстильна,8-А

тел. (0352) 43-52-66, E-maіl: sіster@columbus.te.ua

 

 

 

Статут Медичного коледжу зареєстровано Управлінням у справах торгівлі, побуту Тернопільської міської ради (реєстраційний номер 26197425Ю0020305 від 28.03.2003 р.), а 12.04.2005р. і 31.08.2007 р. проведено державну перереєстрацію установчих документів (номер запису в державному реєстрі 16461050001000703) та затверджено Міністерством освіти та науки України . (Наказ МОН України № 540 від 25.06.2007 р.)

 

 

Приватний вищий навчальний заклад "Медичний коледж" внесений до Державного реєстру вищих навчальних закладів України. (Довідка про внесення вищого навчального закладу до Державного реєстру вищих навчальних закладів України № 20-І 118 від 08.02.2008 р.)

 

 

Документ Microsoft Publisher (29)

Документ Microsoft Publisher (210)

Документ Microsoft Publisher (28)

 

 

  

 

Ліцензія МОН України Серія АЕ № 636399 від 19.06.2015 р.

 

Додаток до Ліцензії МОН України

Ліцензія Тернопільської обласної державної адміністрації управління освіти і науки

Серія АЕ №199141 від 21.02.2013 р.

 

 

 

Сертифікат про акредитацію спеціальності

«Акушерська справа»

Серія НІ-І № 2079559

від 21 червня 2016р

 

Сертифікат про акредитацію спеціальності

«Стоматологія»

Серія НІ-І № 2079558

від 21 червня 2016р

 

Сертифікат про акредитацію спеціальності

«Стоматологія ортопедична»

Серія НІ-І № 2079560

від 21 червня 2016р

 

 

 

Документ Microsoft Publisher (22)

Сертифікат про акредитацію спеціальності

 «Сестринська справа»

Серія НІ-І № 2075891

від 10 червня 2015р

 

Сертифікат про акредитацію спеціальності

«Фармація»

Серія НІ-І № 2079561

від 21 червня 2016р.

Документ 33333Microsoft Publisher (2)

Сертифікат про акредитацію спеціальності

«Сестринська справа»

Серія НІ-ІІ № 2054515

від 2 липня 2012р.

 

 

 

 

 

Сертифікат про акредитацію спеціальності

«Лікувальна справа»

Серія НІ-І № 2079557

від 21 червня 2016 р

 

 

 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року №193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка», повідомляємо, що вартість документа про вищу освіту державного зразка, який видається навчальним закладом регламентується Міністерством освіти і науки України.

 

При реалізації основного виду Статутної діяльності

ПВНЗ «Медичний коледж» виконує вимоги та керується такою нормативно-правовою базою:

 

1.             Закон України "Про освіту".

2.             Закон України "Про вищу освіту".

3.             Закон України "Про загальну середню освіту".

4.             Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

5.             Наказ Міністерства № 1022 від 17.09.2012 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2012 року за № 1685/21997 "Про затвердження форм заяв про проведення ліцензування освітніх послуг"

6.             Наказ Міністерства № 1021 від 17.09.2012 "Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти"

7.             Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2012 р. N 801 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

8.             Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.94 р. N 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів".

9.             Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.96 р. N 200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти".

10.         Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування".

11.         Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. N 978 "Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах".

12.         Постанова Кабінету Міністрів Міністру від 08.08.07 N 1019 "Про ліцензування освітньої діяльності з надання освітніх послуг".

13.         Наказ Міністерства освіти України від 27.10.1999 р. N 370 "Про затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно- технічних навчальних закладів у Міністерстві освіти України".

14.         Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста".

15.         Наказ 09.11.2010 р. №1067 "Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо- кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787".

16.         ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ. Будинки і споруди. БУДИНКИ ТА СПОРУДИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. ДБН В.2.2-3-97.

17.         Постанова Кабінету Міністрів Міністру від 13 грудня 2006 р. №1719 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра"

18.         Наказ Міністерства освіти і науки України №847 від 24.12.2003 р. "Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів".

19.         Наказ Міністерства освіти і науки України № 58 від 27 січня 2007 р. "Про порядок введення в дію переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра".

20.         Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. №865 "Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг".

21.         Постанова Кабінету Міністрів України № 1260 від 12.11.97 року "Про документи про освіту та вчені звання".

22.         Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2007 №604 "Про порядок введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста".

23.         Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра".

24.         Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. №1380 "Про ліцензування освітніх послуг".

25.         Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1134 "Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів,здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів,інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності".

26.         Наказ Міністерства освіти і науки України від 2.06.93 р № 161 "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах"

27.         Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 № 450 "Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

28.         Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2007 № 794 "Про постанову Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1019"

29.         Наказ Міністерства відвід 31 жовтня 2011 р. №  1124 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 і від 8 серпня 2007 р. № 1019"

30.         Наказ МОНмолодьспорту від 29.11.2011 р. № 1377 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 № 847»

31.         Лист Міністерства 1/9-207 від 20.03.12"Щодо ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти"

1.             Наказ Міністерства № 689 від 13.06.2012 "Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу"

2.             Лист Міністерства 1/9-774 від 23.10.2012 "Щодо змін у сфері ліцензування та акредитації"