Циклова комісія  „Терапевтичних дисциплін”

Description: 100_4960

Ткачук Олена Ігорівна

Голова циклової комісії терапевтичних дисциплін.
Спеціаліст
першої категорії. Викладач медсестринства у внутрішній медицині.

Головною метою циклової комісії терапевтичних дисциплін є підготовка молодшого спеціаліста та бакалавра  відповідно до державних стандартів освіти та конкурентноспроможніх у сучасних умовах ринку праці. 

Основні завдання, над якими працює циклова комісія:

·                  формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста та бакалавра;

·                  впроваджування новітніх технологій навчання при вивченні терапевтичних дисциплін;

·                  підвищення якості практичних вмінь та навичок за рахунок урізноманітнення педагогічних технологій та методів;

·                  організація уніфікованої системи тестового контролю результатів навчальної діяльності студентів;

·                  створення умов доступу студентів до інформаційних технологій для забезпечення самостійної пізнавальної діяльності;

·                  виконання Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в молоді;

·                  мотодика організації та удосконалення проведення самостійної поза аудиторної роботи студентів.

·                  самоосвіта викладачів – запорука високої професійної підготовки.

До складу циклової комісії входять

·                  Блінова Ніна Григорівна – к.м, спеціаліст вищої категорії, викладач внутрішньої медицини та клінічного медсестринства у внутрішній медицині;

Description: C:\Users\User1\Desktop\1\блінова2.JPG

Description: C:\Users\User1\Desktop\1\блінова.JPG

 

·                  Чорноус Євгенія Станіславівна к.м.н, спеціаліст вищої категорії, викладач інфектології, медсестринства в інфектології;

Description: C:\Users\User1\Desktop\1\чорноус.JPG

·                  Ящук Василь Тимофійович – спеціаліст вищої категорії, викладач медсестринства в психіатрії та наркології, неврології, психіатрії та наркології;

Description: C:\Users\User1\Desktop\1\ящук.JPG

Заняття з терапевтичних дисциплін проводяться на високому фаховому та методичному рівнях; навчальний матеріал викладається з використанням різноманітних форм і методів навчання, вибір яких обумовлено основними дидактичними завданнями, що вирішуються на конкретному етапі навчання,  забезпечуючи оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей студентів. 

·                  Сеник Мирослав Мартинович – спеціаліст, викладач неврології, лікар-невролог вищої категорії медичного центру «Медівіт»;

 

 

·                  Кузнєцова Любов Матвіївна – спеціаліст першої категорії, викладач внутрішньої медицини, медсестринства в геронтології, геріатрії та паліативній медицині;

Description: C:\Users\User1\Desktop\1\кузнєцова.JPG

Description: C:\Users\User1\Desktop\1\кузнєцова2.JPG

·                  Штанюк Любомира Михайлівна – спеціаліст першої категорії, викладач інфекційних хвороб з основами епідеміології, інфектології;

Description: C:\Users\User1\Desktop\1\штанюк.JPG

·                  Буратинська Оксана Ярославівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач медсестринства у внутрішній медицині;

Description: C:\Users\User1\Desktop\1\буратинська.JPG

Description: C:\Users\User1\Desktop\1\буратинська2.JPG

 

 

·                  Кузьмінчук Наталія Миколаївна – спеціаліст другої категорії, викладач медсестринства у внутрішній медицині, лікар-терапевт приймального відділення КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня»;

Description: C:\Users\User1\Desktop\1\кузьмінчук.JPG

Description: C:\Users\User1\Desktop\1\кузьмінчук2.JPG

Для кращого засвоєння студентами навчального матеріалу викладачі використовують розроблені ними мультимедійні лекції, відеофільми, розширені методичні рекомендації для студентів з ілюстративним матеріалом та методичні рекомендації для самопідготовки студентів до заняття з коротким викладом навчального матеріалу та алгоритмами виконання практичних навичок.

·                  Ковальчук Дмитро Олександрович – спеціаліст, магістр сестринської справи, викладач основ медсестринства;

Description: C:\Users\User1\Desktop\1\ковальчук.JPG

Description: C:\Users\User1\Desktop\1\ковальчук2.JPG

·                  Климчук Наталя Василівнаспеціаліст першої категорії, магістр сестринської справи, викладач основ медсестринства, сестра медична-анестезист медичного центру «Медівіт»;

Description: C:\Users\User1\Desktop\1\климчук.JPG

Description: C:\Users\User1\Desktop\1\климчук2.JPG

·                  Славопас Віта Анатоліївна - спеціаліст вищої категорії, магістр сестринської справи, викладач догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки;

·                  Івасик Ніна Мар’янівна - спеціаліст першої категорії, викладач догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки;

Description: C:\Users\User1\Desktop\1\івасик.JPG

·                  Олійник Уляна Михайлівна – спеціаліст, магістр сестринської справи, викладач основ охорони праці та охорони праці в галузі;

Description: C:\Users\User1\Desktop\1\олійник.JPG

Description: C:\Users\User1\Desktop\1\олійник2.JPG

Викладачі комісії перебувають у постійному пошуку нетрадиційних шляхів оптимізації навчально-виховного процесу, беруть участь в організації виховної роботи в коледжі. Щорічно відбуваються тижні терапевтичних дисциплін. Викладачі спільно проводять підготовку до конкурсу «Кращий за фахом» серед студентів відділення лікувальної, акушерської та сестринської справи.