ВІДДІЛЕННЯ ФАРМАЦІЇ

засноване в 2005р.

Спеціальність “Фармація” акредитована Міністерством освіти і науки України (сертифікат про акредитацію № 2022901, серія НI-I, діє до 01.07.2017р.)

Документ Microsoft Publisher (2)

 

 

ІСТОРІЯ…З чого ми починали і що ми маємо на даний час:

 

    2005 рік

·      ліцензована спеціальність “Фармація” і здійснено перший набір – 15 студентів;

·      створено: лабораторія техніки лабораторних робіт;

лабораторія неорганічної та аналітичної хімії (зав.кабінетом Тимків Л.П.); лабораторія технології ліків;

 

    2006 рік

· здійснено набір на спеціальність “Фармація”  – 12 студентів

· створено лабораторію фармакогнозії з елементами ботаніки;

 

2007 рік

Описание: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\SSL12310.JPG

 

 

 

 

 

 

створено кабінет організації і економіки фармації та технічних засобів навчання;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\SSL12308.JPG

 

 

 

 

 

· лабораторія фармацевтичної хімії;

· акредитована спеціальність “Фармація”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\SSL12313.JPG

 

 

 

· відбувся перший випуск – 15 студентів.

· здійснено набір на спеціальність “Фармація”  - 20 студентів

 

 

 

    2008 рік

· здійснено набір на спеціальність “Фармація”  – 15 студентів

 

 

 

    2009 рік

· здійснено набір на спеціальність “Фармація”  – 16 студентів

 

 

 

    2010-2011 н.р.

· здійснено перший набір на спеціальність фармація на основі базової середньої освіти – 22 студенти

· здійснено набір на спеціальність “Фармація”  - 9 студентів

 

Описание: Описание: SDC12575

 

 

Описание: Описание: SDC12563

 

 

На сьогоднішній день:

 

І. СТУДЕНТИ ВІДДІЛЕННЯ

 

І-курс ЗОКП

29

ІІ-курс

22

III-курс

29

Всього:

80

 

ІІ. ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

1.      Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

 

 

З/п

Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом

навчального контенту

планів практичних (семінар-ських) занять

завдань для лабора-торних робіт

завдань для самостій-ної роботи студентів*

питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю

завдань для комплексної контрольної роботи

1

Основи філософських знань

+

+

-

+

+

+

2

Культурологія

+

+

-

+

+

+

3

Фізичне виховання

+

+

-

+

+

+

4

Українська мова (за професійним спрямуванням)

+

+

-

+

+

+

5

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

+

+

-

+

+

+

6

Основи правознавства

+

+

-

+

+

+

7

Історія України

+

+

-

+

+

+

8

Соціологія

+

+

-

+

+

+

9

Економічна теорія

+

+

-

+

+

+

10

Ботаніка

+

+

-

+

+

+

11

Неорганічна хімія

+

+

+

+

+

+

12

Анатомія з основами фізіології

+

+

-

+

+

+

13

Гігієна з основами екології

+

+

-

+

+

+

14

Органічна хімія

+

+

+

+

+

+

15

Безпека життєдіяльності

+

+

-

+

+

+

16

Основи мікробіології

+

+

-

+

+

+

17

Аналітична хімія

+

+

+

+

+

+

18

Латинська мова

+

+

 

+

+

+

19

Техніка лабораторних робіт

 

+

+

+

+

+

+

20

Перша долікарська допомога

+

+

-

+

+

+

21

Основи охорони праці та охорона праці в галузі

+

+

-

+

+

+

22

Фармацевтична хімія

+

+

+

+

+

+

23

Фармакогнозія

+

+

-

+

+

+

24

Технологія ліків

+

+

+

+

+

+

25

Фармакологія

+

+

-

+

+

+

26

Організація і економіка фармації

+

+

-

+

+

+

27

Основи менеджменту і маркетингу у фармації

+

+

-

+

+

+

 

2.      Забезпечення програмами і базами для проходження практики

 

Найменування практики

Семестр, в якому передбачена практика

Тривалість практики (тижнів)

Інформація про наявність програм практик

(“+” або “-”)

Найменування бази для проходження практики

Інформація про наявність угод про проходження практик (дата, номер, строк дії)

 

 

 

 

 

Виробнича практика

 

 

 

Пропедевтична

практика

 

 

 

 

IV

cсеместр

1

тиждень

+

Аптека №168 Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об'єднання

Договір № 136 від 17.03.2016р.(дійсний на термін проходження практики)

Тернопільська обласна комунальна міжлікарняна аптека № 126

Договір № 6 від 14.03.2016р.(дійсний на термін проходження практики)

Тернопільська обласна комунальна міжлікарняна аптека №157

Договір № 12 від 25.03.2016р.(дійсний на термін проходження практики)

Аптека № 9 смтозова ОВТ аптечного об'єднаня

Договір № 140 від 17.03.2016р.(дійсний на термін проходження практики)

Збаразька обласна комунальна центральна районна аптека №26

Договір № 24 від 17.03.2016р.(дійсний на термін проходження практики)

Волочиська центральна районна аптека № 11

 

 

Договір № 26 від 10.03.2016р.(дійсний на термін проходження практики)

Фармакогност-тична

практика

IV

cсеместр

1 тиждень

+

Присадибна ділянка коледжу та Голицький біостаціонар Тернопільсь

кого педагогіч

ного університету ім. В.Гнатюка

 

 

 

 

Угода про співпрацю

№ 18 від 30.01. 2013(дійсний до 2017р.)

Виробнича

практика

VI

cсеместр

2 тижні

 

 

Тернопільська обласна комунальна міжлікарняна аптека № 126

 

Договір № 6 від 14.03.2016р.(дійсний на термін проходження практики)

Переддиплом-на практика

 

VI

cсеместр

4тижні

+

 

 

 

іІі. Перелік КАБІНЕТІВ ТА лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану

 

Назва

дисципліни за навчальним планом

Кількість годин практичних занять

Семестр за навчальним планом

Кількість практичних робіт

Назва, або

 № кабінету,

площа, м2

1

Основи філософських знань

12

5

6

Кабінет Соціально-економічних дисциплін. Правознавства.

Географія.

S= 32.9 м2

2

Культурологія

12

3

6

3

Фізичне виховання

136

3,4,5

68

Кабінет Фізичного виховання

S=268,9 м2

4

Українська мова (за професійним спрямуванням)

32

5

16

Кабінет Української мови, літератури,  зарубіжної літератури та культурології.

S=52.4 м2

5

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

124

4,5,6

62

Кабінет Іноземної мови (за професійним спрямуванням)

S=16.4 м2

6

Основи правознавства

11

5

6

Кабінет Соціально-економічних дисциплін

S= 32.9 м2

7

Історія України

12

3

6

8

Соціологія

8

5

4

9

Економічна теорія

10

4

5

10

Ботаніка

20

3

10

Кабінет Фармакогнозії та ботаніки

S= 32.7 м2

11

Неорганічна хімія

48

3

24

Кабінет Загальної органічної, неорганічної та аналітичної хімії

S= 29.5 м2

12

Анатомія з основами фізіології

42

3

21

Кабінет Анатомії людиниізіології та гістології. Анатомії з основами фізіології. Патоморфології та патофізіології.

S=64.3 м2

13

Гігієна з основами екології

16

4

8

Кабінет Основ   мікробіології та імунології.Основ мікробіології, вірусології та імунології. Гігієни з основами мікробіології та екології . S=16.1 м2

14

Органічна хімія

44

4

22

Кабінет Загальної органічної, неорганічної та аналітичної хімії.

S= 29.5 м2

15

Безпека життєдіяльності

16

5

8

Кабінети Безпеки життєдіяльності, основ охорони праці та охорони праці в галузі

S=16.3 м2

16

Основи мікробіології

16

3

8

Кабінет Основ   мікробіології та імунології.Основ мікробіології, вірусології та імунології. Гігієни з основами мікробіології та екології .

S=61.1 м2

17

Аналітична хімія

60

7

30

Кабінет Загальної органічної, неорганічної та аналітичної хімії

S= 29.5 м2

18

Латинська мова

64

3,4

32

Кабінет Латинської мови та латинської мови з медичною термінологією.

S=16.8 м2

19

Техніка лабораторних робіт

40

3

20

КабінетТехніки лабораторних робіт та органічної хімії

S=25.9 м2

20

Перша долікарська допомога

20

4

10

Кабінет Анестезіології та реаніматології. Невідкладних станів. Перша долікарська допомога.

S= 16,1 м2

21

Основи охорони праці та охорона праці в галузі

8

5

4

Кабінети Безпеки життєдіяльності, основ охорони праці та охорони праці в галузі

 S=16.3 м2

22

Фармацевтична хімія

80

5,6

40

Кабінет Фармацевтичної хімії

S= 23.3 м2

23

Фармакогнозія

120

4,5,6

60

Кабінет Фармакогнозії та ботаніки

S= 32.7 м2

24

Технологія ліків

144

3,4,5,6

72

Кабінет Технології ліків

S=22.0 м2

25

Фармакологія

132

4,5,6

66

Кабінет Фармакології та медичної рецептури. Фармакології.

S=16.1 м2

26

Організація і економіка фармації

132

3,4,5,6

66

Кабінет Організації та економіки фармації з технічними засобами навчання. Основ медичного та фармацевтичного товарознавства. Основ менеджменту та маркетингу у фармації.

S=48.6 м2

27

Основи менеджменту і маркетингу у фармації

16

6

8

Кабінет Організації та економіки фармації з технічними засобами навчання. Основ медичного та фармацевтичного товарознавства. Основ менеджменту та маркетингу у фармації.

S=48.6 м2

28

Інформаційні технології у фармації

24

6

12

КабінетІнформатикиснов медичної інформатики та обчислювальної       техніки. Основ біологічної фізики та медичної апаратури. Основ інформатики та інформаційних технологій.

S=33.0 м2

29

Основи медичного та фармацевтичного товарознавства

16

6

8

Кабінет організації та економіки фармації з технічними засобами навчання. Основ медичного та фармацевтичного товарознавства. Основ менеджменту та маркетингу у фармації.

S=48.6 м2

 

ІV. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

1.      Інформація про наявність бібліотеки

 

Найменування бібліотеки

Площа (кв. метрів)

Обсяг фондів навчальної, наукової літератури (примірників)

Площа читального залу (кв. метрів),

кількість місць

Примітка*

Бібліотека ПВНЗ «Медичний коледж»

24,3 м2

Загальний фонд - 15060 примірників,

для спеціальності 5.12020101 «Фармація» 4053

примірники

70 м2,

40 посадкових місць

 

 

2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою

 

п/п

Найменуван

ня навчально                                                          ї дисципліни

Автор

підручника (навчального посібника тощо)

Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Найменування видавництва,

рік видання

Кількість примірників

1.

Основи філософських знань

Горський В.С.

Історія  української філософії

«Либідь» ,2004

3

За ред.. Надольного І.Ф.

Філософія

«Вікар», 2000

40

Кремень  В.Г.

Філософія

«Прапор» ,2004

55

Табачковський  В. .

Філософія. Світ людини: курс лекцій

«Либідь» ,2004

55

Чижевський  Д.І.

Філософія Сковороди

«Прапор» ,2004

10

Ящук  Т.І.

Філософія історії

«Либідь», 2004

5

2.

Культурологія

Абрамович С.Д.

Світова та українська культура

«Світ», 2004

25

Левчук Л.Т.

Історія світової культури

«Либідь» ,1999

25

Макарчук С.А.

Етнографія України

«Світ», 2004

2

Матвєєва  Л. Л.

Культурологія

«Либідь» ,2005

25

Черепанова С.О.

Українська культура: історія і сучасність

«Світ» ,1994

10

3.

Фізичне виховання

Карелина О.В.

Ни дня без гимнастики

1981

30

Клапчук В.В.

Лікувальна фізкультура та спортивна медицина

«Здоров’я» , 1995

87

Вакуленко Л.О.

Лікувальна фізкультура

«Укрмедкнига»,

2002

30

4.

Українська мова ( за професійним спрямуванням)

Головащук С.І.

та ін.

Орфографічний словник української мови

«Довіра»,1994

8

Гуйванюк Н.В.

та інші

Українська мова. Схеми, таблиці, тести.

«Світ», 2005

1

За ред.. Жайворонка В.В.

Російсько-український словник

«Абрис» ,2003

1

Золотухін Г.О.

Фахова мова медика

«Абрис», 2002

1

Іваницький С.,

Шумлянський Ф.

Російсько-український словник

«Обереги» ,2006

1

Юкало В.Я.

Культура мови

«Укрмедкнига»,

1999

177

Козаченко Г.В.

Українська мова  за професійним спрямуванням

«Медицина», 2013

2

5.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 

 

Верба Г.В.

Граматика сучасної англійської мови

«ВП Логос»,2004

1

Бичкова Н.І.

Англійська мова

«Либідь», 2004

10

Маслова А.М.

Учебник английского языка

«Вища кола», 1983

144

Янков А.В.

Англійська мова для студентів-медиків: Анатомічна, клінічна і фармацевтична термінологія

«Вища школа»,

1998

1

Девід Остін

Англійська мова

«Медицина», 2009

25

Захарчук І

Англійська мова

«Медицина», 2007

20

Бондарь С.Н.

Учебник немецкого языка

«Вища школа», 1977

102

Малишев В.Ф.

Новий німецько-український та українсько-німецький словник

«ДИВ», 2004

1

Петров В.И.

Русско-немецкий медицинский словарь- разговорник

«Русский язык», 2003

1

6.

Основи правознавства

Гнатенко П.І.

Основи правознавства

«Юридична книга», 2003

45

Гуменюк  Б.І.

Основи дипломатичної та консульської служби

«Либідь», 2004

7

За ред.. В.Г.Буткевича

Міжнародне право. Основні галузі

«Либідь», 2004

7

За ред..

В.С.Журавського

Конституційне право України

«Ін Юре», 2004

3

Пилипенко П.Д.

Трудове право України

«Ін Юре», 2004

3

Табачник  Д.В.

Історія української дипломатії в особах

«Либідь»,2004

3

Шевченко  Я.М.

Цивільне право України. – Т. 1

«Ін Юре»,2004

2

Шевченко  Я.М.

Цивільне право України. – Т. 2

«Ін Юре», 2004

2

 

Конституція України

Київ, 2006

3

 

Основи конституційного права

«Юрінком»,1997

1

Журавський В.С.

Основи конституційного права

1997

3

Кравчук М.В.

Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права

2001

3

7.

Історія України

За ред. Алексеєва О.М.

Історія України

«Каравелла», 2002

46

Лановик Б.,

Лазарович М.

Ілюстрована історія України

2003

59

Гуржій О.І.

Історія війн і збройних конфліктів в Україні

Київ, 2004

5

Михальчук П.А.

Курс лекцій з історії України

«Астон», 2007

10

Литовчинко С.Д.

Історія земель українських

«Фактор», 2008

5

Литвин В.М.

Історія України

«Знання»,  2006

1

Огієнко І.

Рятування України

«Наша культура і наука», 2005

1

8.

Соціологія

За ред..

Л.В.Губерського

Людина і світ

«Знання», 2001

75

Бакка Т.В.

Людина і світ

«Освіта», 2012

100

9.

Економічна теорія

Мельничук В.Г.

 та ін.

Економіка

«Навчальна книга», 2005

15

Мочерний С. В.

Основи економічної теорії

«Академія», 2003

50

Поль Самуельсон

Економіка

«Світ»,1993

30

10.

Ботаніка

Ткаченко Н.М.

Ботаніка

Харків, «Золоті сторінки», 2003

50

Мотузний В.О.

Біологія (розділ ботаніка)

«Вища школа»,2001

1

11.

Неорганічна хімія

Левітін Є.Я.

Загальна та неорганічна хімія

Вінниця, «Нова книга», 2003

19

Левітін Є.Я.

Практикум з загальної та неорганічної хімії

Вінниця, «Нова книга», 2003

50

12.

Гігієна з основами екології

Кондратюк В.А.

Загальна гігієна з основами екології

Тернопіль, «Укрмедкнига», 2003

247

Бардов  Н.Н.

Загальна гігієна та  екологія

2002

10

Литвинова Г.О.

Гігієна з основами екології

Київ, «Здоровя» 2001

10

Нікберг І.І.

Гігієна з основами екології

Київ, «Здоровя» 2001

10

Шевченко А.М.

Гігієна праці

«Вища школа»

10

13.

 

 

Анатомія  з основами  фізіології

Бобрик  І.І.

Міжнародна анатомічна номенклатура

«Здоровя», 2001

1

Бондаренко Г.О.

Збірник інтегрованих тестових завдань з анатомії та фізіології з основами патології та латинської мови

«Здоровя»,

 

2002

50

Дюбенко К.А.

Міжнародна анатомічна номенклатура

«Перун»,1997

1

Старушенко Л.І.

Анатомія та фізіологія людини

«Здоровя»,2003

30

Федонюк Я.І.

Анатомія та фізіологія з патологією

«Укрмедкнига»,

2001

195

Файфура В.В.

Практикум з фізіології і паталогії людини

«Укрмедкнига»,

2002

236

14.

Органічна хімія

Черних В.П.

Органічна хімія

Харків,

«Оригінал»,

2004

48

Боєчко Ф.Ф.

Органічна хімія

«Вища школа»,

1986

10

15.

Основи      мікробіології

Ситник І.О.

Мікробіологія, вірусологія, імунологія

1998

248

Білоруська Й.С.

Основи мікробіології, санітарії та гігієни

2003

28

Люта В.А.

Практикум з мікробіології

«Медицина»,

2008

2

Люта В.А.

Мікробіологія

«Медицина»,

2008

2

Бардов В.Г.

Загальна гігієна та екологія людини

«Нова книга», 2002

10

Олійник  О.М.

Основи  фізіології санітарії та гігієни харчування

1998

1

16.

Безпека життєдіяль-ності

Бандрівський  М.І.

Правила та безпека дорожнього руху

«Світ», 2004

10

Бедрій Я.І. та інші

Охорона праці

«Афіша»,1999

20

Джигирей В.

Безпека життєдіяльності

«Афіша»,2000

5

Дуднікова І.І.

Екологія і безпека життєдіяльності

«Вища школа»,

2005

5

Желібо Є.І.

Безпека життєдіяльності

«Каравела»,

2002

1

Русаловський А.В.

Правові та організаційні питання охорони праці

«Центр навчальної л-ри»,2005

10

Манець І.Г. та інші

Російсько – український словник із техногенної безпеки та екології

«Донбас»,

2004

1

Мороз В. М.,

Сергета І. В. та інші

Охорона праці у медицині та фармації.

«Нова книга»,

2005

10

Андрушків Б.М. та ін.

Безпечна життєдіяльність населення

1996

10

17.

Аналітична хімія

Болотов В.В.,

Аналітична хімія

Харків, «Оригінал», 2004

50

Пономарев В.Д.

Аналитическая химия

Москва, «Медицина»,

1997

10

18.

Латинська мова

Закалюжний М.М.

Латинська мова і основи медичної термінології

«Укрмедкнига»,

1999

343

Оленич Р.М.

Латинська мова

«Світ», 2001

1

Іваницька П.

Латинська мова з медичною термінологією

«Здоровя»,

2000

10

Козовик І.Я.

Латинська мова

«Вища школа»

 

10

Світлична Є.І.

Латинська мова, підручник

Харків, 2000

10

19.

Техніка лабораторних робіт

Юзик Г.Ю. робіт,

Техніка лабораторних

Київ «Медицина»,

2007

29

Крючкова Г.М.

Руководство к занятиям по технике лабораторных работ

Москва, «Медицина»,

1997

10

20.

Перша долікарська допомога

Глумчер Ф.С.

Невідкладна медична допомога

Київ «Медицина»,

2006

40

21.

Основи охорони праці та охорона праці в галузі

Бандрівський  М.І.

Правила та безпека дорожнього руху

«Світ», 2004

10

Бедрій Я.І. та інші

Охорона праці

«Афіша»,1999

20

Джигирей В.

Безпека життєдіяльності

«Афіша»,2000

5

Дуднікова І.І.

Екологія і безпека життєдіяльності

«Вища школа»,

2005

5

Желібо Є.І.

Безпека життєдіяльності

«Каравела»,

2002

1

Русаловський А.В.

Правові та організаційні питання охорони праці

«Центр навчальної л-ри»,2005

10

Манець І.Г. та інші

Російсько – український словник із техногенної безпеки та екології

«Донбас»,

2004

1

Мороз В. М., Сергета І. В. та інші

Охорона праці у медицині та фармації.

«Нова книга»,

2005

10

Андрушків Б.М. та ін.

Безпечна життєдіяльність населення

1996

10

22.

Фармацевт-тична хімія

Туркевич М.,

Фармацевтична хімія

Вінниця, Нова книга, 2003

50

Безуглий П.О.

Фармацевтична хімія

Вінниця, Нова книга, 2006

10

Безуглий П.О.

Фармацевтична хімія

Харків, «Золоті сторінки», 2001

 

5

Безуглий П.О.

Фармацевтичний аналіз

Харків, «Золоті сторінки», 2001

5

Прокопенко Т.С.

Фармацевтична хімія

Харків, «Золоті сторінки», 2002

5

23.

Фармакогнозія

Бобкова І.А.

 

Фармакогнозія

Київ, «Медицина», 2006

37

Бобкова І.А.

 

Фармакогнозія, посібник для практичних робіт

Київ, «Медицина», 2006

5

Ковалев В.Н

Практикум по фармакогнозии

Харьков «золотые страницы», 2003

5

Ковальов В.Н

Фармакогнозія з основами біохімії

Харків, Прапор,2000

5

Кузнецова М.А.

Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии

«Медицина», 1984

5

24.

Технологія ліків

Тихонов О.І.

 

Аптечна технологія ліків

Вінниця, Нова книга, 2004

50

Тихонов О.І

Аптечна технологія ліків

Харків, Оригінал, 1995

1

Тихонов О.І

Сборник тестов по аптечной технологии лекарств

Харків, Оригінал, 2008

2

 

Державна фармакопея України

Харків,2001

2

Галникіна С.

Основи практичної дерматокосметології

Тернопіль, Підручники і посібники, 2006

4

Глухенький Б.Т.

Справочник по врачебной косметике

Киев, Здоровье,1990

1

Медвєдєва І.І.

Косметологія

Київ, «Грамота», 2005

4

Перцев І.М.

Практикум з аптечної технології лікв

Харківрапор, 1995

5

25.

Фармакологія

Давидович О.В.

Клінічна фармакологія з рецептурою

«Здоровя»,

2004

10

Скакун  М.П.

Основи фармакології з рецептурою

«Укрмедкнига»,

2004

128

Чекман И.С.

Общая рецептура

1985

1

Скакун  М.П.

Основи фармакології з рецептурою

«Укрмедкнига»,

1999

73

Грицько О.В.

Фармакотерапія і мед сестринський процес

«Компакт», 2005

100

Педченко Е.П

 

Практикум з фармакології з медичною рецептурою в модулях

«Медицина»,

2007

6

Дроговоз С.М.,

Фармакологія-Сіtо!

Харків, «СІМ», 2009

6

Дроговоз С.М,

Фармакологія на долонях

Харків, «Плеяда», 2010

8

 

Нековаль І.В.,

Казанюк Т.В.

Фармакологія

«Медицина»,

2007

2

26.

Організація та економіка фармації

 

Громовик Б.П.

 

Організація роботи аптек

Вінниця, Нова книга, 2005

50

Горкуша В.П.

Практикум з організації та економіки фармації

Київ, «Медицина», 2008

2

 

Терещук С.І.

Система бухгалтерського обліку в аптеках

Вінниця, Нова книга, 2003

50

27.

Основи менеджменту та маркетингу у фармації

 

Громовик Б.П.,

Фармацевтичний маркетинг

Вінниця, Нова книга, 2004

50

Толочко В.М.

Управління фармацією

Харків, «Основа»,1997

50

Толочко В.М.

Управління фармацією

Харків, «Основа», 2004

5

28.

Інформаційні технології у фармації

Марцинюк В.П., Кравець Н.О.

Медична інформатика, методи систематичного аналізу

«Укрмедкнига», 2002

2

Марцинюк В.П.

Медична інформатика. Проектування та використання баз даних

«Укрмедкнига»,

2001

2

Халецька З.П.

Основи медичної інформатики та обчислювальної техніки

«Здоровя», 2004

86

Момотюк Л.О.

Основи медичної інформатики

«Медицина», 2008

25

29.

Основи медичного та фармацевт-тичного товарознавства

Гридасов В.І

 

Фармацевтичне товарознавство.

Харків, 2002

20

Дем'яненко В.Г.

Медичне та фармацевтичне товарознавство: практикум

2010

 

25

 

3.      Перелік фахових періодичних видань

 

Найменування фахового періодичного видання

Роки надходження

Безпека життєдіяльності

2013-2016

Заступник директора школи

2011-2016

Практика управління закладом освіти

2014-2016

Урядовий кур’єр

2013-2016

Виховна робота в школі

2011-2016

Медицина невідкладних станів

2011-2016

Свобода

2014-2016

Методист

2012-2016

Медсестринство

2011-2016

Журнал «Єженедельник Аптека»

2011-2016

Управління закладом охорони здоровя

2013-2016

Журнал «Фармацевт практик»

2012-2016

 

Головними завданнями з підготовки фахівців є:

 

·        задоволення потреб фармацевтичних закладів області у висококваліфікованих фахівцях;

·        забезпечення оволодіння фахівцями сучасними досягненнями фармацевтичної науки та практики, основ чинного трудового законодавства, нормативними документами; оволодіння знаннями безпеки життєдіяльності та професійної діяльності;

·        забезпечення знань з питань фармацевтичної етики та деонтології, уміння ведення міжособового спілкування.

Методичне забезпечення з використанням сучасних комп’ютерних технологій, дозволяє якісно та в повному об’ємі впровадити навчальний процес на спеціальності 5.12020101 “Фармація” з оптимальними формами проведення занять, виконанням повного обсягу самостійної і індивідуальної роботи та достатнім рівнем засвоєння програмного матеріалу.

 

Описание: Описание: SSL12310

 

Закріплення практичних навичок, набутих студентами під час аудиторних занять та самостійної позааудиторної роботи, відбувається при проведенні усіх видів виробничої та переддипломної практик.  Головне їх завдання - закріплення знань, умінь і навичок в умовах практичної діяльності на базах міських, районних і обласних фармацевтичних  закладів.  Виробнича та переддипломна практика проводиться відповідно до існуючого Положення та навчальних планів.

Кабінети та лабораторії для організації навчального процесу на спеціальності 5.12020101 “Фармація” з циклу дисциплін фахової підготовки новостворені, їх кількість та забезпеченість відповідають вимогам навчального плану, освітньо-професійної програми та табелю оснащення.

 

Знання з основ фармакології з рецептурою студенти набувають в лабораторії фармакології, яка забезпечена необхідними офіцинальними та неофіцинальними формами лікарських засобів для парентерального і ентерального введення, засобами зовнішнього використання; всього понад 600 одиниць найменувань. Лабораторія оснащена лабораторним приладдям і матеріалами, лабораторним посудом, хімічними реактивами та лікарськими засобами. Кожне робоче місце студента дозволяє автономно опанувати мету лабораторного заняття. Відпрацювання практичних навичок з виписки і читання медичних рецептів проводиться за спеціально створеними рецептурними атласами. Лабораторія оснащена навчальними таблицями, стендами, навчальними схемами виготовленими викладачами коледжу, студентами-гуртківцями. Викладання дисципліни забезпечено комп’ютером з відповідним програмним забезпеченням інформаційного та контролюючого характеру.

В лабораторії техніки лабораторних робіт в розпорядженні студентів для оволодіння практичними навичками та відпрацюванням лабораторних робіт є центрифуга, ареометр, бані пісочна і водяна, терези ручні, технічні, аналітичні, мікроскопи, рефрактометр, різноманітне лабораторне приладдя і матеріали, лабораторний посуд та хімічні реактиви. Лабораторія оснащена лабораторними меблями – столами хімічними та демонстраційними, витяжною шафою та шафою для лабораторного посуду. Для зберігання хімічних реактивів та підготовкою їх до кожного лабораторного заняття обладнано лаборантську, яка оснащена лабораторними меблями та витяжною шафою. В окремій кладовій зберігаються сильнодіючі та агресивні хімічні реактиви. В лабораторії техніки лабораторних робіт на кожну бригаду (2 студ.) обладнано робоче місце, яке забезпечене технічними засобами навчання, лабораторним посудом та реактивами. Лабораторні заняття проводяться з суворим дотриманням правил . техніки безпеки

Описание: Описание: SSL12402

 

 

Викладач Гевко Володимир Романович під час проведення лабораторної роботи.

 

Лабораторії неорганічної та аналітичної хімії обладнані столами хімічними з підводами води, витяжними шафами та столами викладача, шафами сухих реактивів та розчинів. Хімічні реактиви та лікарські засоби, якими забезпечено навчальний заклад відповідно до вимог навчальної програми та змісту практичних занять, знаходяться у лаборантській де готуються наважки та розчини відповідно до методичних вказівок до кожної лабораторної роботи.

 

 

Описание: Описание: 6Лаборантська оснащена лабораторними меблями, шафами і стелажами для зберігання хімічних реактивів та лікарських засобів, шафами для приладів, сухих реактивів та розчинів. В розпорядженні студентів є центрифуга, вага аналітична з різноважками, ваги ручні, ваги технічні, рН-метр, рефрактометр, сушильна шафа. Кількість штативів лабораторних, штативів для пробірок, піпеток, спиртівок та лабораторного посуду (колби, циліндри, лійки, пробірки, капанки, бюретки, ступки, тигелі) та хімічних реактивів забезпечує виконання лабораторних робіт на кожному робочому місці.

 

Описание: Описание: SSL12400

 

Працюємо самостійно...

 

Лабораторія органічної хімії оснащена технічними засобами навчання: фотокалориметр КФК – 3, рефрактометр лабораторний РПЛ – 4, центрифуга ОПН – 3, вага аналітична, ваги технічні, рН – метр (рН – 150М), лабораторне приладдя і матеріали та лабораторний посуд. Під час виконання лабораторних робіт кожне робоче місце студента забезпечується, згідно з вимогами навчальної програми та розробленого на її основі ходом заняття, хімічними реактивами.

Описание: Описание: SSL12389

 

Лабораторія фармацевтичної хімії забезпечена навчально-наочними посібниками в т.ч. Фармакопеєю, лабораторними меблями (дошка аудиторна, столи хімічні, шафи для реактивів та медикаментів, лабораторного посуду), хімічними реактивами та лікарськими засобами відповідно до вимог навчальної програми та змісту практичних занять в необхідних кількостях (всього 71 найменування), лабораторним приладдям та лабораторним посудом. Необхідна наявність лабораторного приладдя і матеріалів, лабораторного посуду і реактивів, апаратури і обладнання забезпечує виконання лабораторних робіт на кожному робочому місці, кожною бригадою. (2 студ.)

 

Описание: Описание: SSL12313

 

Лабораторія технології ліків забезпечено повністю обладнанням необхідним для функціонування аптеки з аптечним виготовленням лікарських форм. Апаратура і обладнання, зокрема апарати для дозування рідин, для фільтрування розчинів, інфундирний АІ-3, інфундирний АІ-3000, баня водяна лабораторна ВВ-2, змішувач МИ-2С, капсуляторка, терези ручні, прес для пробок, дистилятор Д-25, пристрій для обтиску ковпачком ПОК-1, стерилізатор паровий для розчинів сушильна шафа ШСС-500П, лабораторний псуд (колби мірні, циліндри мірні, бюреткові установки, колби конічні плоскодонні, склянки рецептурні, чашки порцелянові випарювальні, ступки порцелянові з товкачиками) та хімічні реактиви і лікарські засоби (близько 120 найменувань) забезпечують матеріальну сторону вионання програми лабораторно-практичних занять кожним студентом в складі бригади.

 

Лабораторія фармакогнозії з елементами ботаніки забезпечена навчально-наочними посібниками в т.ч. мікропрепаратами, папками з гербаріями, лікарською рослинною сировиною, стендами, альбомами, таблицями, фармакопеєю, технічними засобами навчання, мікроскопами, вагами з різноважками, лабораторним приладдям та лабораторним посудом, хімічними реактивами.

Описание: Описание: 4

 

Лабораторія обладнана столами для проведення товарознавчого аналізу, столами лабораторними, шафою вітриною, шафою для реактивів, аудиторною дошкою. В лабораторії установлено комп’ютер, телевізор і відеомагнітофон. Навчальний процес забезпечений відеофільмами, інформаційними та контролюючими програмами.

 

У 2015-2016 н.р. оснащено кабінет персональними комп’ютерами для проведення занять із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій при вивченні дисциплін «Комп’терне забезпечення обліку та звітності в фармації», «Організація і економіка фармації» та «Медична інформатика» з відповідним програмним забезпеченням. У кабінеті установлено – 12 комп’ютерів (індивідуальних робочих місць) .

 

 

Студенти випускного курсу мають високу практичну підготовку, та є конкурентноспроможними на ринку праці Тернопільської області та інших областей України. Про це свідчать характеристики на студентів з місць проходження виробничої та переддипломної практик, відгуки завідувачів аптек міста Тернополя, Тернопільської області, а також сусідніх областей (Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської) в яких студенти проходили практику. Вони високо оцінюють рівень практичної підготовки, теоретичні знання, старанність, дисциплінованість студентів. Позитивні відгуки з боку адміністрації свідчать, що майбутні випускники Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» мають суттєві переваги при працевлаштуванні в даних закладах.

 

Працевлаштування випускників ПВНЗ «Медичний коледж»  проводиться самостійно.