КАФЕДРА СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ

 

Кафедра сестринської справи в приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» створена в 2013 році.

 

 

На кафедрі проводиться підготовка студентів за спеціальність 6.120101 “Сестринська справа” - бакалавр медицини,   ліцензійний обсяг 15 осіб.

 

Нормативний термін навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст (5.12010102 «Сестринська справа») – 1 рік.

 

Ліцензія Міністерства освіти і науки України № 072560, серія АВ, видана 13.08.2012 р.

 

 Спеціальність “Сестринська справа” - бакалавр медицини акредитована Міністерством освіти і науки України. (сертифікат про акредитацію № 2054515, серія НI-II діє до 01.07.2017р. )

 

 

 

Після закінчення навчання випускники отримують диплом державного зразка.

 

Витяг з довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сестра медична старша

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я.

Керує роботою середнього та молодшого медичного персоналу відділення. Розробляє та затверджує графік роботи медсестер структурного підрозділу, здійснює належну розстановку та використання кадрів, організовує їх працю. Забезпечує кваліфікований догляд за хворими в лікувально-профілактичному закладі. Організовує долікарську медичну допомогу. Контролює роботу медичного персоналу щодо виконання призначень лікарів. Розробляє та впроваджує заходи щодо підвищення кваліфікації середнього і молодшого медичного персоналу. Несе відповідальність за витрати лікарських засобів у відділенні, їх облік, зберігання і використання. Забезпечує збереження медичного обладнання, інструментарію та їх правильне використання. Здійснює контроль за виконанням правил внутрішнього розпорядку, безпеки та протипожежних правил. Забезпечує санітарно-гігієнічний стан відділення. Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах. Веде медичну документацію. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

ПОВИННА ЗНАТИ: чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я; права, обов'язки та відповідальність сестри медичної старшої; нормальну та патологічну анатомію та фізіологію людини; сучасні методи лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового дослідження, обстеження, лікування хворих; особливості спостереження і догляду за хворими; фармакологічну дію найбільш поширених медичних препаратів, їх сумісність, дозування, методику введення; методи асептики та антисептики; організацію санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режимів; правила оформлення медичної документації; правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм і обладнанням; сучасну літературу за фахом.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Сестра медична старша: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Сестринська справа", "Лікувальна справа" або "Акушерська справа". Спеціалізація за фахом "Організація охорони здоров'я". Стаж роботи за фахом не менше 3 років.

 

У відповідності з отриманим освітньо-кваліфікаційним рівнем та напрямом підготовки випускник згідно з Класифікатором професій зможе працювати за такими первинними професіями:

 

-         медична сестра,

-         старша медична сестра,

-         головна медична сестра.