Протокол №1

 

засідання Приймальної комісії Приватного вищого навчального закладу

 “Медичний коледж”

від «22» листопада 2017 року.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Зупинитись на такому складі Приймальної комісії Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж»:

Голова Приймальної комісії  – директор медичного коледжу – Кривокульська  Галина Олегівна;

Заступник голови Приймальної комісії – завідувач відділення лікувальної та акушерської справи Веремчук Оксана Дмитрівна;

Відповідальний секретар Приймальної комісії – заступник директора з гуманітарної освіти та виховання Федорків Ганна Ярославівна;

Уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв та внесення достовірної інформації у систему ЄДЕБО – Підлісна Світлана Олексіївна;

 

Члени Приймальної комісії:

Демчук Алла Михайлівна – завідувач відділення загальноосвітнього курсу підготовки;

Дацко Ігор Ярославович – завідувач відділення стоматології;

Капеняк Іван Богданович – системний адміністратор, викладач математики;

Шевчук Оксана Миронівна – голова циклової комісії гуманітарних та

соціально-економічних дисциплін;

Бісовський Валентин Анатолійович – представник органів студентського

самоврядування;

Панасюк Галина Павлівна – Голова Ради трудового колективу 

 

 

Протокол № 2

 

засідання Приймальної комісії

Приватного вищого навчального закладу “Медичний коледж”

                                                                                 

 від «20» грудня 2017 року

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1.                      На основі Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2018 році (затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 року № 1378, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.11.2017 році за № 1379/31265) розробити Правила прийому для вступників на навчання до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» в 2018 році для здобуття ступеня бакалавра на основі раніше здобутого освітньо–кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. (Відповідальна Федорків Г. Я.)

2.                      Відповідальному секретарю Приймальної комісії подати даний проект на засідання Педагогічної ради ПВНЗ «Медичний коледж» для подальшого опрацювання, обговорення та затвердження.

3.                      Відповідальному секретарю Приймальної комісії підготувати проект наказу про затвердження Правил прийому на навчання до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» в 2018 році для здобуття ступеня бакалавра на основі раніше здобутого освітньо–кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

4.                      Затверджені Правила прийому розмістити на веб-сайті (веб-сторінці) ПВНЗ «Медичний коледж», інформаційному стенді Приймальної комісії  та внести до Єдиної державної системи з питань освіти до 31 грудня 2017 року.

5.                      На основі Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  в 2018 році, (затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 року № 1377, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.11.2017 році за № 1396/31264) розробити Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» в 2018 році. (Відповідальна Федорків Г. Я.)

6.                      Відповідальному секретарю Приймальної комісії подати даний проект на засідання Педагогічної ради ПВНЗ «Медичний коледж» для подальшого опрацювання, обговорення та затвердження.

7.                      Відповідальному секретарю Приймальної комісії підготувати проект наказу про затвердження Правил прийому на навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» в 2018 році.

8.                      Затверджені Правила прийому розмістити на веб-сайті (веб-сторінці) ПВНЗ «Медичний коледж», інформаційному стенді Приймальної комісії та внести  до Єдиної державної системи з питань освіти до 31. 12.2017 року.